(BĐT) - Ngày 15/10 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long (mã chứng khoán: CCL) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 8%. Ngày thanh toán cổ tức là 25/12.

Như vậy, với số lượng cổ phiếu gần 47,5 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi ra gần 38 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận 388,9 tỷ đồng doanh thu và 30,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 114,9% và 69,7% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 79,7% và 23,2% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 58,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.