(BĐT) - Ngày 13/4 tới, Công ty CP Thủy sản Cà Mau (Seaprimexco, mã chứng khoán: CTA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức cuối năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 29/4/2021.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành gần 9,75 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến sẽ phải chi khoảng tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, CAT cũng đã tạm ứng cổ tức lần 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào cuối tháng 9/2020. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2020 là 30% bằng tiền mặt.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 753,3 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019 và vượt 6,85% kế hoạch (705 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 50,16 tỷ đồng, tăng trưởng 125,34% và vượt 85,78% kế hoạch đã đề ra (27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 47 tỷ đồng, tăng tới hơn 125,5% so với năm trước.