(BĐT) - Theo Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa được Bộ NN&PTNT ban hành, tổng số TTHC tại bộ này là 386 thủ tục, giảm 122 TTHC so với Danh mục ban hành kèm Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC trước đó.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, TTHC cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248); cấp tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106); cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18); cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống còn 8).

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực được giao.