(BĐT) - Ngày 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/5/2020 (NQ68).
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 được kỳ vọng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thủy

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 được kỳ vọng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thủy

Từ năm 2007 đến nay đã có 3 làn sóng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với nhiều kết quả đạt được. Làn sóng thứ nhất từ năm 2007 - 2011 với Quyết định 30/QĐ-TTg đã thống kê, công khai 6.000 TTHC, giảm 1,6 tỷ USD/năm chi phí tuân thủ TTHC.

Làn sóng thứ 2 từ năm 2016 - 2020 với đỉnh điểm là năm 2018 đã cắt giảm, đơn giản hoá gần 3.900 trên tổng số gần 6.200 điều kiện kinh doanh; mở rộng cũng cấp dịch vụ công một cửa; tích hợp 1.400 TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tiết kiệm 6.700 tỷ đồng/năm.

Làn sóng thứ 3 từ năm 2020 - 2025 với khởi nguồn là NQ68, trong đó Chính phủ đặt mục tiêu giai đoạn này cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020). Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Bày tỏ kỳ vọng NQ68 sẽ tạo nên đợt sóng mới về cải cách TTHC trong giai đoạn 2020 - 2025, tuy nhiên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, hiện hoạt động cải cách đang có dấu hiệu giảm nhiệt; nhiều điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đang là rào cản đối với doanh nghiệp...