(BĐT) - Ngày 29/10 tới, Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến kiến 16/11.

Với gần 12,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phải chi gần 19,2 tỷ đồng để trả cổ tức. Tính tới 30/6/2020, Công ty sở hữu 17,3 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; 31,3 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 36,68 tỷ đồng doanh thu và 6,01 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 72,86% và 91,56% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 89,12 tỷ đồng về 1,74 tỷ đồng, tương ứng giảm 98,05%.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh đi xuống là do 2 dịch vụ cốt lõi là vận chuyển bằng cáp treo và máng trượt đều vắng khách so với cùng kỳ.