Mức phạt này được quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/3 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trái phép bị phạt đến 100 triệu đồng ảnh 1