Cao tốc Bắc - Nam phía Đông: 1 dự án chậm tiến độ, 24 nhà thầu bị xử lý

0:00 / 0:00
0:00
Trong quá trình triển khai cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, đơn vị quản lý cảnh cáo 17 nhà thầu và khiển trách 7 nhà thầu, yêu cầu thay thế chỉ huy trưởng công trường đối với 1 nhà thầu.

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội tình hình thực hiện Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Trong tổng số 11 dự án thành phần đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, có 8 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 3 dự án đầu tư theo phương thức PPP. Tổng mức đầu tư 11 dự án thành phần sau khi điều chỉnh là 97.666 tỷ đồng.

Đến nay, cả 8 dự án đã khởi công xây dựng và triển khai thi công với giá trị sản lượng hoàn thành khoảng 8.933,38 tỷ đồng/35.602,19 tỷ đồng tổng giá trị các hợp đồng (đạt khoảng 25,1%).

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông: 1 dự án chậm tiến độ, 24 nhà thầu bị xử lý ảnh 1

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam đối mặt nhiều rủi ro khi giá nguyên vật liệu tăng cao và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn: khởi công tháng 12/2019, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 88% tổng giá trị các hợp đồng, kế hoạch hoàn thành năm 2021.

Đoạn Cam Lộ - La Sơn: khởi công tháng 9/2019, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 61% tổng giá trị các hợp đồng, đang chậm khoảng 8% so với kế hoạch.

"Căn cứ quy định hợp đồng, đơn vị được giao quản lý Dự án đã có văn bản cảnh báo đối với 17 nhà thầu và khiển trách 7 nhà thầu, yêu cầu thay thế chỉ huy trưởng công trường đối với 1 nhà thầu, điều chuyển khối lượng đối với 1 nhà thầu", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải rà soát tiến độ, có giải pháp tăng cường (tăng ca, bổ sung nhân lực, trang thiết bị,... ) để bù lại tiến độ phần công việc đã bị chậm.

Theo kế hoạch, Dự án hoàn thành năm 2021, tuy nhiên, một số gói thầu phải xử lý nền đất yếu nhưng còn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao, có nguy cơ phải kéo dài thời gian hoàn thành Dự án sang năm 2022.

Cầu Mỹ Thuận 2: khởi công tháng 3/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 62,7% tổng giá trị các hợp đồng, vượt khoảng 3,43% so với kế hoạch; kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2023.

Đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45: khởi công tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 26,1% tổng giá trị các hợp đồng; dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch vào 12/2022.

Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết: khởi công tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 14,32% tổng giá trị các hợp đồng; kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2022, cơ bản đang đáp ứng tiến độ.

Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây: khởi công tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 14,97% tổng giá trị các hợp đồng; dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch vào 12/2022.

Đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn: khởi công tháng 7/2021; khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 0,1% tổng giá trị các hợp đồng. Kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2023.

Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: khởi công tháng 7/2021; khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 0,4% tổng giá trị các hợp đồng. Kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2023.

Theo báo cáo, quá trình thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông vừa qua gặp vướng mắc về nguồn cung ứng vật liệu xây dựng (đất, cát, đá). Do triển khai đồng loạt các dự án thành phần, nhu cầu vật liệu đất đắp tăng đột biến dẫn đến tình trạng khan hiếm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Cá biệt tại Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp, vận chuyển vật liệu xây dựng cho Dự án.

Hiện có 9/11 dự án thành phần qua địa bàn 11 tỉnh vướng mắc về nguồn vật liệu đắp cần kịp thời tháo gỡ để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Đến tháng 7/2021, cả 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng dự án với các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án.

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt ký hợp đồng dự án ngày 13/5/2021; Đoạn Nha Trang - Cam Lâm ký hợp đồng dự án ngày 6/5/2021; Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo ký hợp đồng dự án ngày 30/7/2021.

Chuyên đề