(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2020. Theo đó, Công ty dự kiến sản lượng khai thác đạt 1.191 tấn, tương ứng với kết quả doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 66 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, Cao su Hòa Bình dự kiến lãi trước thuế 6,4 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số đạt được năm 2019 (7,8 tỷ đồng).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh; làm việc với các sở, ngành để hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - tái định cư và kế hoạch chuyển đổi cây trồng.