(BĐT) - Công ty CP Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DRC) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.108 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 109,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 35,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trưởng trong quý IV/2020 chủ yếu do tình hình tiêu thụ sản phẩm khả quan, doanh thu tăng làm lợi nhuận gộp tăng, từ đó giúp lợi nhuận tăng 35,5%.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.646,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 256,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,5% và tăng 2,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 114,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.