(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh quý I/2019. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 875 tỷ đồng và 29,5 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng trưởng tương ứng 19% và 14% so với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của quý I/2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

9 tháng năm 2018, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của DRC lần lượt là 2.551 tỷ đồng và 133 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3% và 19% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, sau 9 tháng, DRC mới chỉ hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm 2018.