• Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang: Hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu?

  20/04/2021 14:00

  (BĐT) - Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đang trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu xây lắp và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện (tổng mức đầu tư Dự án là 76,218 tỷ đồng). Theo phản ánh của một số nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) của 2 gói thầu nêu trên đều bao hàm một số tiêu chí hạn chế cạnh tranh.
 • Xây dựng HSMT gói thầu tư vấn: Hiểu đúng về tiêu chí điều kiện địa lý tương tự

  07/04/2021 14:00

  (BĐT) - Đối với các gói thầu tư vấn, nội dung đánh giá nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT. Theo đó, quy định cho phép các chủ đầu tư/bên mời thầu khi xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT) được áp dụng tiêu chí “đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự” như một trong những nội dung đánh giá điểm ưu tiên nhà thầu. Tuy nhiên trên thực tế, HSMT bao hàm tiêu chí này thường bị các nhà thầu “phản ứng” vì cho rằng gây hạn chế cạnh tranh.
 • Ngày 12/8: Trên 61% số gói thầu đấu thầu qua mạng chỉ 1 nhà thầu tham dự

  14/08/2020 08:38

  (BĐT) - Kết quả thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, có 361 gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đã hoàn thành mở thầu điện tử trong ngày 12/8/2020. Trong đó có đến 223 gói chỉ có 1 nhà thầu tham dự, chiếm 61,8% tổng số gói thầu được mở thầu điện tử trong ngày.

chuyên đề

Kết nối đầu tư