(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2021, Công ty CP Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần đạt 376,6 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn chỉ tăng 45% nên lãi gộp đạt gần 160 tỷ đồng, gấp 1,8 lần. Biên lãi gộp tăng từ 36,5% lên 42,4%. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Công ty báo lãi 139,5 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 693,6 tỷ đồng doanh thu và 236,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 45% và 155% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Với mục tiêu kinh doanh 1.200 tỷ đồng doanh thu và 270 tỷ đồng lợi nhuận, Công ty đã hoàn thành 57,8% kế hoạch doanh thu và 87,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 5.145 tỷ đồng; trong đó, nợ phải trả chiếm 51,5%.