(BĐT) - Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt vừa công bố tình hình tài chính năm 2020 với lợi nhuận sau thuế đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với năm 2019. Tại thời điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 249,1 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,57, nợ phải trả của Công ty là 640,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt hiện quản lý, khai thác hai khu cảng chính là Cảng Vũng Áng (bao gồm bến số 1, 2, 3) và Cảng Xuân Hải tại Hà Tĩnh, năng lực khai thác 6 đến 8 triệu tấn hàng mỗi năm. Cảng chuyên phục vụ giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế, du lịch cho vùng hậu phương gồm các tỉnh miền Trung, nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.