(BĐT) - Ngày 18/6 tới, Công ty CP Cảng Đồng Nai sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 10/7/2020.

Trước đó, vào cuối tháng 2, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%, nâng tổng mức chia cổ tức năm 2019 lên 30%. Như vậy, mức chia cổ tức năm 2019 đã vượt qua mức dự kiến Công ty đưa ra trước đó (25% bằng tiền mặt).

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng và chia cổ tức dự kiến ở mức 30%.

Quý I/2020, Công ty đạt doanh thu 168,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31,22 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2019, lần lượt hoàn thành 22,5% và 21,68% các chỉ tiêu cả năm.