(BĐT) - Công ty CP Cảng Cam Ranh vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 43 tỷ đồng và 6,9 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 14% và 77% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế cả năm 2019, Công ty báo lãi 23,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thế, tăng 54% so với năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo giải trình từ phía Công ty, sản lượng hàng khai thác qua cảng tại kỳ hoạt động quý IV/2019 tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng ở mặt hàng rời xuất khẩu và hàng thiết bị cấu kiện nhập khẩu, do đó lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt 360 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chỉ chiếm 23,2%.