(BĐT) - Nguồn tin từ UBND tỉnh Cần Thơ, năm 2019, Cần Thơ được bố trí vốn đầu tư công 4.896,443 tỷ đồng, bằng 72,44% nhu cầu. Trong đó, vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương là 809,023 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là 470 tỷ đồng; vốn trung ương bổ sung có mục tiêu là 452,62 tỷ đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 3.164,8 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tính đến ngày 20/3/2019, tổng số vốn thực hiện đã có quyết định bố trí vốn là 3.323,285 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 422,139 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 12,7%.

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019, TP. Cần Thơ chỉ đạo: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. TP. Cần Thơ quán triệt, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, bảo đảm tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt từ 95% trở lên.