(BĐT) - Dự kiến, thời hạn phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Mua sắm Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 của Bệnh viện Mắt (TP.HCM) là đến ngày 18/3/2022.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi (không qua mạng). Giá dự toán của Gói thầu là 8,82 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn thu viện phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.

Mặt hàng cần mua sắm là 140.000 test xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 thuộc Nhóm 3. Đơn giá dự toán là 63.000 đồng/test. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 88,2 triệu đồng.

Trước đó, nhà thầu được nhiều lần chỉ định thầu rút gọn cung cấp test xét nghiệm định tính kháng nguyên Covid-19 cho Bệnh viện là Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic. Mặt hàng trúng thầu là Trueline Covid-19 Ag rapid test do Công ty TNHH Medicon sản xuất với nhiều đơn giá khác nhau như 135.000 đồng/test (2.000 test), 99.750 đồng/test (15.000 test).