(BĐT) - Số liệu từ Bộ GTVT, tổng nhu cầu vốn để trả nợ cho 4 dự án BT gồm: Nút giao ngã 3 Huế, cao tốc La Sơn - Túy Loan, Quốc lộ 20 thành phần 1, Quốc lộ 20 thành phần 2 là 27.532 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn để hoàn trả giai đoạn 2017 - 2020 là 12.126 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ GTVT xây dựng, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn này là 952.731 tỷ đồng, đã bao gồm 12.126 tỷ đồng vốn phải trả cho 4 dự án BT nêu trên. Tuy nhiên, theo tiêu chí phân bổ vốn trung hạn và trong phạm vi nguồn vốn trung hạn mà Bộ GTVT được thông báo thì khoản vốn phải hoàn trả cho 4 dự án này lại chưa được tính tới. Trước đó, các nhà đầu tư đã kiến nghị Nhà nước cần sớm hoàn trả số vốn mà nhà đầu tư đã thực hiện để không làm ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.