Theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, từ ngày 1/9/2021, chủ căn hộ chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác được hưởng một số quyền lợi theo quy định.
Căn hộ chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại được hưởng loạt quyền lợi từ 1/9 ảnh 1