(BĐT) - Cán bộ công chức, viên chức, người lao động khi đi ra khỏi thành phố Hà Nội trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ Bảy, Chủ nhật phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị và phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại thành phố.
Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động đi ra khỏi thành phố phải được sự đồng ý của thủ trưởng

Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động đi ra khỏi thành phố phải được sự đồng ý của thủ trưởng

Ngày 25/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Trong văn bản, nội dung đáng chú ý là công tác quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, những cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị khi đi ra khỏi thành phố Hà Nội trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại thành phố, đồng thời khai báo y tế online tại website https://tokhaiyte.vn/ và các ứng dụng NCOVI, Bluezone trong vòng 24 giờ từ khi có mặt tại thành phố.

Riêng đối với người đi đến những vùng, những nơi có bệnh nhân theo thông báo của cơ quan y tế (Bộ Y tế, Sở Y tế, CDC Hà Nội, CDC các tỉnh, thành phố...) mà được đăng thông tin công khai thì phải được theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ và phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị.

Nếu có dấu hiệu ho sốt, khó thở hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 thì phải tự cách ly, đồng thời thông báo ngay cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, chủ tịch, tổng giám đốc các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung quy định công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản của Trung ương và thành phố Hà Nội.