#cấm xe khách
Đề xuất cấm xe khách vào trung tâm TP.HCM

Đề xuất cấm xe khách vào trung tâm TP.HCM

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM đề xuất cấm xe giường nằm vào trung tâm TP.HCM trong 4 năm tới, cấm xe khách từ 30 chỗ trong 8 năm tới để kiểm soát ách tắc giao thông.

Kết nối đầu tư