(BĐT) - Tại Hội thảo “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình Aus4Reform” diễn ra mới đây tại Hà Nội, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, nhiều khả năng  nội dung Nghị quyết 19-2019 sẽ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) hoặc thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trước tác động của CMCN 4.0, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho rằng, nếu chúng ta áp dụng cách thức tư duy hiện hành vào xây dựng pháp luật phục vụ cho tương lai thì phải tiếp cận theo hướng khuyến khích và nuôi dưỡng sáng tạo trong kinh doanh, đặc biệt là sáng tạo những công nghệ mới, cách làm mới… Về phía Nhà nước, phải thay đổi tư duy trong quản lý, chứ không phải theo kiểu có năng lực tới đâu quản tới đó, can thiệp hành chính vào hoạt động kinh doanh.