(BĐT) - Dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm mạnh và không thể bù đắp chi phí giá vốn nhưng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ khoản thu đột biến từ hoạt động tài chính và được chia từ các công ty liên doanh, liên kết.
Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Handico ghi nhận 269,2 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá vốn lên đến 360 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của Công ty lỗ 90,8 tỷ đồng. Cứu cánh cho kết quả kinh doanh của Handico đến từ nguồn thu 259 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Chi tiết khoản thu này không được trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, Handico cũng ghi nhận khoản lợi nhuận 174,7 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết. Qua đó giúp Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 252,7 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản Handico ở mức 7.852 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 45%, tương đương 3.562 tỷ đồng.