(BĐT) - Báo cáo AirHelp Score 2018 của AirHelp, công ty đứng trên danh nghĩa khách hàng ủng hộ việc hãng hàng không bồi thường cho hành khách trong thường hợp trễ chuyến và hủy chuyến, vừa được công bố. Đây là lần thứ 6 báo cáo sử dụng dữ liệu của quý đầu tiên của năm để xếp hạng 72 hãng hàng không quốc tế có dữ liệu thống kê quan trọng.
Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018

Bảng xếp hạng tổng thể dựa trên 3 yếu tố: hiệu suất về thời gian, chất lượng dịch vụ (được đánh giá từ các website đáng tin cậy) và điểm xử lý khiếu nại (phản ánh cách công ty xử lý khiếu nại của hành khách).

Dựa vào 3 tiêu chí trên, dưới đây là danh sách 10 hãng hàng không tốt nhất trong năm 2018, cùng với tỷ lệ đúng giờ của các hãng.

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 1

1. Qatar Airways - Tỷ lệ đúng giờ: 89%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 2

2. Lufthansa - Tỷ lệ đúng giờ: 76%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 3

3. Etihad Airways - Tỷ lệ đúng giờ: 86%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 4

4. Singapore Airlines - Tỷ lệ đúng giờ: 85%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 5

5. South African Aiways - Tỷ lệ đúng giờ: 85%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 6

6. Austrian Airlines - Tỷ lệ đúng giờ: 80%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 7

7. Aegean Airlines - Tỷ lệ đúng giờ: 90%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 8

8. Qantas - Tỷ lệ đúng giờ: 89%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 9

9. Air Malta - Tỷ lệ đúng giờ: 86%

Các hãng bay tốt nhất thế giới năm 2018 ảnh 10

10. Virgin Atlantic - Tỷ lệ đúng giờ: 82%