Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân năm 2017 của Bộ GTVT là hơn 51.278 tỷ đồng. Đến nay, kết quả giải ngân ước đạt gần 10.369 tỷ đồng, đạt 20,22% kế hoạch năm 2017.
Từ đầu năm 2017 đến nay, kết quả thực hiện của toàn ngành GTVT ước đạt hơn 10.240 tỷ đồng. Ảnh: Cảnh Dương

Từ đầu năm 2017 đến nay, kết quả thực hiện của toàn ngành GTVT ước đạt hơn 10.240 tỷ đồng. Ảnh: Cảnh Dương

Trong đó, theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật, nguồn vốn NSNN được Thủ tướng Chính phủ giao là 31.278,75 tỷ đồng; ước giải ngân 6.612,86 tỷ đồng, đạt 21,14% kế hoạch năm 2017; nguồn vốn ngoài ngân sách là 20.000 tỷ đồng, ước giải ngân 3.756 tỷ đồng, đạt 18,78% kế hoạch năm 2017.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, trong quý I/2017 điểm đáng chú ý nhất là Bộ GTVT cũng đã tiếp tục tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành. Trong đó, Bộ GTVT đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban QLDA triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 115 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 126 dự án trong năm 2017.

Từ đầu năm đến nay, đã lập, trình quyết toán 19 dự án với giá trị trên 7.747 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch cả năm; đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 20 dự án với giá trị duyệt trên 6.524 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch cả năm.

Ngoài ra, Bộ GTVT đã tiến hành rà soát, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, giải ngân năm 2016 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2016, kế hoạch các năm 2011-2015 sang năm 2017.

Theo Thời báo Tài chính