(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 217,36 tỷ USD, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt 3,75 tỷ USD.
Từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2020, nhóm doanh nghiệp FDI xuất siêu 12,07 tỷ USD. Ảnh: Việt Hưng

Từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2020, nhóm doanh nghiệp FDI xuất siêu 12,07 tỷ USD. Ảnh: Việt Hưng

Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2020 (từ ngày 1/6 đến ngày 15/6/2020) đạt 20,57 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 651 triệu USD) so với nửa cuối tháng 5/2020.

Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 6, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 217,36 tỷ USD, giảm 2,3% (tương ứng giảm 5,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 110,56 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% (tương ứng giảm 777 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019. Tổng trị giá nhập khẩu đạt 106,81 tỷ USD, giảm 3,9% (tương ứng giảm 4,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Nhóm doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 132,08 tỷ USD, giảm 6,1% (tương ứng giảm 8,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 72,08 tỷ USD, giảm 6,3%, tương ứng giảm 4,82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 65,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 60 tỷ USD, giảm 5,8%, tương ứng giảm 3,71 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 56,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI  thặng dư 1,11 tỷ USD trong nửa đầu tháng 6/2020 và tính đến hết ngày 15/6/2020 là 12,07 tỷ USD.