(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Cà Mau vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ Uyên, khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau. 

Theo công bố, dự án này thực hiện trên diện tích khu đất 26,54ha, hiện trạng khu đất chưa giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.032 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2018 - 2022. Sở Xây dựng Cà Mau là bên mời thầu.

Trước đó, trong quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017 ban hành ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu bên mời thầu chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu công bố lựa chọn nhà đầu tư.