(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Cà Mau, trong năm 2016, Sở đã nhận được 7 đơn kiến nghị của nhà thầu. 
Cà Mau: Kết quả giải quyết kiến nghị được nhà thầu đồng thuận

Là cơ quan quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập hội đồng tư vấn (có mời các đơn vị có liên quan cùng tham gia) để giải quyết các kiến nghị của nhà thầu theo quy định hiện hành trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, kết quả giải quyết được các nhà thầu đồng thuận.

Cũng theo Sở KH&ĐT Cà Mau, trong năm 2016, trên địa bàn Tỉnh có 4 tổ chức vi phạm về đấu thầu. Hình thức xử lý vi phạm là cấm tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định và được áp dụng trên địa bàn huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau đối với Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh. Hình thức xử lý phạt hành chính được áp dụng đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long; Công ty TNHH MTV Tư vấn giám sát xây dựng Cà Mau và Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hoàng Dũng.

Đánh giá chung về năng lực, kinh nghiệm các nhà thầu trúng thầu và tiến độ triển khai các gói thầu trên địa bàn Tỉnh trong năm qua, theo ông Trần Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Cà Mau, các nhà thầu trúng thầu các gói thầu trên địa bàn Tỉnh nhìn chung đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng tiến độ triển khai các gói thầu. Tuy nhiên, cũng có một số nhà thầu còn hạn chế năng lực, kinh nghiệm nên thi công kéo dài, dẫn đến các chủ đầu tư, bên mời thầu phải nhắc nhở nhiều lần, có một số trường hợp phải chấm dứt hợp đồng thi công.

Sở KH&ĐT Cà Mau cũng cho biết, năm 2016, địa phương này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng 269 gói thầu, với tổng giá gói thầu 1.762.899 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 1.679.507 triệu đồng, tỉ lệ giảm giá đạt 4,73%.

Bên cạnh đó, Cà Mau cũng triển khai đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 9 gói thầu, với tổng giá gói thầu 50.684 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 45.507 triệu đồng, tỉ lệ giảm giá đạt 10,2%.

Đáng chú ý, trong năm qua, báo cáo của Sở KH&ĐT Cà Mau cho biết, địa phương này có 2.807 gói thầu áp dụng chỉ định thầu trong nước, với tổng giá các gói thầu là 651.435 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 617.545 triệu đồng, tỉ lệ giảm giá đạt 5,2%.