(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa công bố 6 dự án kêu gọi xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa tại địa phương, dự kiến thực hiện trong năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, 3 dự án do Tỉnh quản lý, bao gồm: Dự án Sông Năm Căn - Rạch Tàu (từ cửa Rạch Tàu ra biển) có chiều dài 3 km với khối lượng nạo vét dự kiến là 75.000 m3; Dự án Sông Rạch Gốc (từ cửa Rạch Gốc ra biển) có chiều dài 3 km với khối lượng nạo vét dự kiến là 75.000 m3; Dự án Sông Đầm Chim (từ Vàm Đầm đến Kênh 17) có chiều dài 9 km với khối lượng nạo vét dự kiến là 225.000 m3.

3 dự án còn lại do UBND cấp huyện, TP. Cà Mau quản lý, bao gồm: Dự án Vàm kênh Sào Lưới tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời có chiều dài 1 km với khối lượng nạo vét dự kiến là 20.000 m3; Dự án Vàm Ba Tinh tại xã Khánh Bình Tây Bắc có chiều dài 1,2 km với khối lượng nạo vét dự kiến là 24.000 m3; Dự án Vàm kênh Mới tại xã Khánh Hải có chiều dài 0,5 km với khối lượng nạo vét dự kiến là 10.000 m3.