(BĐT) - Ngày 17/9 tới, CTCP Xây dựng 47 (mã: C47) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 15/10.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành là hơn 17 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi tương ứng hơn 17 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu hợp nhất đạt 390,16 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của Công ty đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 32% kế hoạch cả năm.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 21,5 tỷ đồng, mức chia cổ tức dự kiến 10%.