Quý IV/2015, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đạt 141,3 tỷ đồng doanh thu và 11,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
BSC lãi 101,5 tỷ đồng năm 2015

Lũy kế cả năm 2015, BSC đạt 465,2 tỷ đồng doanh thu, lãi ròng 101,5 tỷ đồng (năm 2014 lãi 75,3 tỷ đồng). Lợi nhuận tăng chủ yếu do chi phí kinh doanh giảm. 

Mảng hoạt động tư vấn của BSC trong năm qua tiếp tục khởi sắc, có đóng góp lớn vào doanh thu. 

Với kết quả kinh doanh khả quan, kết thúc năm 2015, BSC đã xóa hết lỗ lũy kế, đồng thời ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 3,9 tỷ đồng. BSC hiện có vốn chủ sở hữu hơn 869,1 tỷ đồng.

Theo ĐTCK