(BĐT) - Công ty CP Bột giặt NET vừa công bố kết hoạch kinh doanh 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kịch bản 1, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt ở mức 1.600 tỷ và 100 tỷ đồng. Trong tình hình khả quan hơn, các con số này lần lượt đạt 2.000 và 120 tỷ đồng. Cả 2 kịch bản trên đều cho thấy sự kỳ vọng tăng trưởng so với kết quả kinh doanh năm ngoái. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 1.470 tỷ đồng và 133,4 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bột giặt NET định hướng trở thành nhà sản xuất lớn trong khu vực, tham gia vào chuỗi cung ứng ngành hàng chăm sóc gia đình (homecare) toàn cầu. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu nội địa và nước ngoài.