(BĐT) - Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Mã CK: DQC) vừa thông báo ngày 30/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 27/4, và chi trả cổ tức đợt 2/2017.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Với 31,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi ra 47 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trước đó, Công ty cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty là 30%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.056 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng.