Từ 14/3, giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực. Theo quyết định, mức bồi thường cao nhất trong là 7,5 triệu đồng/m2 áp dụng cho kiểu nhà riêng lẻ dạng biệt thự cao 4-5 tầng.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày 14/3, Quyết định này có hiệu lực và thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, mức bồi thường cao nhất áp dụng với loại nhà ở riêng lẻ, xây dạng biệt thự cao 4-5 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép là 6.821.818-7.504.000 đồng/m2. Mức bồi thường thấp nhất áp dụng với nhà ở 1 tầng, mái ngói hoặc mái tôn, lát gạch ceramic là 2.292.727-2.522.000 đồng/m2.

Mức bồi thường cho nhà xưởng, kết cấu móng, cột bê tông cốt thép, tường vách tôn hoặc tưởng gạch, mái lợp tôn từ 2.527.000-2.675.000 đồng/m2 (chưa bao gồm chi phí thiết bị).

Mức bồi thường cho nhà tạm vật kiến trúc (nhà tạm, nhà bán mái, nhà sàn) từ 714.000-2.155.000 đồng/m2. Riêng loại nhà tạm vách cót, mái giấy hoặc mái lá giá bồi thường là 471.000 đồng/m2.

Giá bồi thường các loại công trình phụ như sân, đường, tường rào, mái vẩy,... thấp nhất là 75.513 đồng/m2; cao nhất 3.111.985 đồng/m2.

Đối với những hạng mục, dự án đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

Đối với những hạng mục, dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này.

Việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không có thuế GTGT tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau: Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân là đơn giá đã bao gồm thuế GTGT (theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính); còn đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức (căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của Chi cục thuế cấp huyện). Đối với trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sẽ áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT; đối với trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sẽ áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các quận, huyện gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp huyện quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của các đối tượng này để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.

Xem bảng giá chi tiết tại đây

Theo Reatimes.vn