(BĐT) - Ngày 8/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19...

Tại Quyết định số 3492/QĐ-BYT, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định việc thành lập 5 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 3/8/2020 của Bộ Y tế và Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020.

Quyết định của Bộ Y tế giao Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế.

Theo Quyết định, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các bệnh viện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đoàn kiểm tra số 1 do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 2 do TS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 3 do Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 4 do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 5 do lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế làm Trưởng đoàn.