(BĐT) - Theo Bộ Xây dựng, năm 2018, Bộ đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 50 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước. Tổng giá gói thầu là 41,099 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 40,469 tỷ đồng, tiết kiệm được 0,63 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Bộ Xây dựng đánh giá, công tác đấu thầu đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Bộ quản lý được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, lựa chọn được các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thi công. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu đã đi vào nề nếp, chưa có phản ánh của các đơn vị liên quan trong tham gia đấu thầu.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng chỉ ra vẫn còn một số hạn chế trong công tác đấu thầu như năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ làm công tác tư vấn đấu thầu tại một số dự án còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Các sai sót dẫn đến điều chỉnh, bổ sung giá, khối lượng sau khi đấu thầu còn lặp lại, gây khó khăn trong công tác quản lý, làm chậm tiến độ thi công và giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.