(BĐT) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về 2 loại hợp đồng mới (hợp đồng ủy thác quản lý dự án và hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ); sửa đổi quy định về hợp đồng thiết bị - thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC), điều chỉnh giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán; quyền và nghĩa vụ của các bên, chế tài giải quyết tranh chấp…

Dự thảo quy định, hợp đồng ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư giao cho tổ chức, đơn vị đủ năng lực quản lý dự án thực hiện. Còn hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ là hợp đồng xây dựng có giá trị không quá 10 tỷ đồng, nội dung công việc trong hợp đồng có tính chất đơn giản, dễ thực hiện, thời gian thực hiện dưới 6 tháng.