Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng giao Bộ này ban hành quyết định bố trí cho thuê đối với 2 biệt thự công vụ tại khu Đoàn ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm cho các đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư...
2 biệt thự công vụ nằm tại Khu đô thị Ngoại giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2 biệt thự công vụ nằm tại Khu đô thị Ngoại giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bộ Xây dựng vừa có có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí 2 căn biệt thự công vụ tại dự án khu nhà ở công vụ và thương mại N04A, khu Đoàn ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội.

Trước đó, tại văn bản số 2796 ngày 20/6/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã thống nhất việc bố trí 2 biệt thự công vụ có diện tích đất 500 m2/căn tại Dự án khu nhà ở công vụ và thương mại N04A làm nhà ở công vụ cho các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau đó, Bộ Tài chính có ý kiến cho rằng, cần rà soát lại quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức bố trí nhà ở công vụ để phù hợp với quy định pháp luật.

Về việc này, Bộ Xây dựng cho biết: Theo Luật nhà ở năm 2014 quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong đó giao Thủ tướng quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Luật Nhà ở cũng quy định cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh.

Cũng theo quy định của Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện chủ sở hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở công vụ được đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương. Tại điều 2 và điều 3 của Quyết định số 27/2015-QĐ-TTg quy định đối với biệt thự công vụ loại A có diện tích đất từ 450 m2/căn – 500 m2/căn được bố trí cho các đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng ban hành quyết định bố trí cho thuê đối với 2 biệt thự công vụ nêu trên cho các đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng 2 biệt thự nói trên như việc ký hợp đồng thuê, thanh toán tiền thuê nhà ở, cung cấp dịch vụ và đảm bảo an ninh, an toàn khu biệt thự công vụ…

Theo Dân trí