(BĐT) - Bộ VHTT&DL đang có kế hoạch thoái hơn 1,7 triệu cổ phần (CP) của Công ty CP Công nghệ và Truyền hình (TEKCAST) với giá khởi điểm theo lô là hơn 18,3 tỷ đồng.

TEKCAST là nhà cung cấp giải pháp tổng thể, hệ thống tích hợp công nghệ trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, truyền thông, giải trí. Công ty có vốn điều lệ hơn 40 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Bộ VHTT&DL sẽ đưa ra đấu giá hơn 1,7 triệu CP của TEKCAST với giá khởi điểm là 10.500 đồng/CP. Số CP này sẽ được đấu giá theo lô vào ngày 5/9/2016 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.