(BĐT) - Thông tin tại ngày làm việc thứ hai Hội nghị Chính phủ với các địa phương năm 2017 với chủ đề triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 diễn ra sáng ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện nay, áp lực nợ công đã giảm nhiều so với nhiều năm trước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Internet

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Internet

Theo ông Dũng, năm 2017, thông qua các biện pháp tái cơ cấu nền kinh tế, cơ cấu nợ công trong nước đã đảo ngược, giảm áp lực nợ công. Đây là một trong những kết quả kỷ lục đạt được trong năm kinh tế 2017.  

“Tình hình nợ công đã bớt áp lực hơn nhiều so với những năm trước đây. Lúc này, chúng ta có đủ bản lĩnh và điều kiện để từ chối các khoản vay nợ lãi suất cao, điều kiện cao cao”, ông Dũng nhấn mạnh.

Nhằm tiếp tục giảm áp lực nợ công hơn nữa, ông Dũng đề nghị thời điểm cần tập trung quản lý để nâng cao hiệu quả việc huy động các khoản vay nợ. Chính phủ và địa phương  thận trọng hơn khi đề xuất vay, tăng cường quản lý hiệu quả sử dụng vốn để giảm thiểu chi phí vay.

Tại cuộc họp, người đứng đầu Bộ Tài chính cũng điểm lại một số kết quả ngành tài chính đạt được trong năm 2017 như: thu ngân sách địa phương vượt 12,9% dự toán, nhưng cá biệt vẫn còn một số địa phương thu thấp, gây khó khăn cho cân đối ngân sách địa phương; rà soát chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thu, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách miễn, giảm giá thuế trong chính sách về về kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách thuế, hải quan tạo thuận lợi cho kinh doanh và cạnh tranh tranh lành mạnh….