(BĐT) - Chiều 26/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm đại diện hai cơ quan ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và BIDV về phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và BIDV về phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà nhấn mạnh hợp tác giữa Bộ TN&MT và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy việc hình thành và phát triển trái phiếu xanh, tín dụng xanh; phát triển thị trường carbon. Đồng thời hỗ trợ DN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng carbon thấp; các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực trong quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản…

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và BIDV nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng, thu hút các dòng vốn đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế carbon thấp và các dự án chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời tăng cường vai trò hệ thống tài chính – ngân hàng trong việc thu hút, khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước tham gia triển khai các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh doanh theo hướng bền vững.

Thông qua Bản ghi nhớ, Bộ TN&MT cũng sẽ hỗ trợ BIDV tăng cường năng lực thẩm định rủi ro môi trường, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro môi trường đối với các dự án vì đây là điều kiện tiên quyết để phát triển các sản phẩm tài chính bền vững theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thị trường Việt Nam.

"Đây là bước đi đầu tiên, thiết thực để "xanh hóa" bảng cân đối của ngân hàng, hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, phục vụ chuyển đổi mô hình kinh tế carbon thấp và chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững của đất nước", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên phát đi những tín hiệu tích cực về cơ hội đồng hành, liên kết giữa các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại và cộng đồng DN trong thiết lập định hướng phát triển của thị trường, xây dựng các giải pháp và hành động để đảm bảo các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là những ưu tiên chiến lược trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính và ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược xanh ở Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết.