(BĐT) - Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu vừa có cuộc làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. 
Bộ TN&MT được giao 596 nhiệm vụ, đã hoàn thành 501 nhiệm vụ

Tại buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng nhận xét, với số nhiệm vụ được giao rất lớn, Bộ TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện, nhưng cần phải quyết tâm cao hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng đã giao Bộ TN&MT thực hiện 596 nhiệm vụ. Bộ đã hoàn thành 501 nhiệm vụ, còn lại 92 nhiệm vụ chưa hoàn thành (85 nhiệm vụ trong hạn và 7 nhiệm vụ quá hạn), đồng thời, có 2 đề án được rút ra khỏi chương trình, 1 đề án được Thủ tướng giao lại Bộ Công Thương.