Theo tổng kết của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công năm nay đã vượt mức 59,5% GDP hồi năm 2014 để chạm mức 61,3% GDP vào cuối năm 2015.
Bộ Tài chính: Nợ công năm 2015 ở mức 61,3% GDP
Theo FBNC