Bộ Tài chính vừa có văn bản bày tỏ cân nhắc bãi bỏ thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phần giá trị sản xuất trong nước cho ô tô và giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất linh kiện ô tô trong nước theo như kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công đưa ra năm trước.
Bộ Tài chính vừa có văn bản chính thức trả lời kiến nghị của Bộ Công Thương và Thành Công xung quanh đề xuất gây tranh cãi: Bỏ thuế TTĐB xe "made in Vietnam" và "ưu đãi, miễn giảm thuế" linh kiện nhập khẩu cho xe trong nước.

Bộ Tài chính vừa có văn bản chính thức trả lời kiến nghị của Bộ Công Thương và Thành Công xung quanh đề xuất gây tranh cãi: Bỏ thuế TTĐB xe "made in Vietnam" và "ưu đãi, miễn giảm thuế" linh kiện nhập khẩu cho xe trong nước.

Về nội dung quan trọng nhất là miễn thuế TTĐB, theo văn bản của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), cơ quan này khẳng định: Ngày 31/1/2018 đã nhận được công văn của Bộ Công Thương về đề xuất sửa đổi chính sách thuế TTĐB như kiến nghị trước đó mà Tập đoàn Thành Công đưa ra.

Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung, cũng có ý kiến cho rằng nếu việc sửa đổi quy định là miễn thuế TTĐB cho phần giá trị trong nước, áp dụng đối với sản phẩm ô tô có thể sẽ vi phạm cam kết của WTO.

Chính vì thế, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của của Tập đoàn Thành Công và Bộ Công Thương, đồng thời hứa sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan có nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà máy sản xuất linh kiện ô tô tại Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng: Các chế độ ưu đãi thuế quan và việc miễn giảm cho các DN sản xuất và sản phẩm đã có trong các quy định của pháp luật.

Ví như Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, có phần nêu rõ: Ngành nghề sản xuất công nghiệp hỗ trợ ô tô thuộc ngành nghề ưu đãi đặc biệt về đầu tư, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ nói rõ: Trong Khoản 11, Điều 16. Luật Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, các dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất.

Đại diện Bộ Tài chính nói thêm: Trong giai đoạn 2018 - 2025, 10 Hiệp định thương mại tự do song và đa phương (FTA) mà Việt Nam ký kết, bước vào giai đoạn cắt giảm thuế nhập khẩu mạnh (cơ bản về 0%), trong đó mức thuế suất về 0% đối với linh kiện ô tô sẽ áp dụng ở ATIGA (Việt Nam - ASEAN), ACFTA (Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc).

Bên cạnh đó, thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc Chính phủ nên Bộ Tài chính đã đề nghị Thành Công cung cấp chi tiết danh mục các nguyên, vật liệu trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất linh kiện, đồng thời hứa phối hợp với các bộ liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.

Trước đó, trong dự thảo sửa đổi các luật thuế, ý kiến của Bộ Tài chính là phản bác thẳng thừng đề nghị sửa đổi quy định giá tính thuế TTĐB đối với giá trị trong nước của sản phẩm ô tô.

Bộ này cho rằng: Việc đề xuất ưu đãi thuế TTĐB với phần giá trị trong nước của sản phẩm ô tô của Bộ Công Thương, một số DN trong nước chưa phù hợp với các Quy tắc đối xử quốc gia (NT) nêu tại Điều III, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại - GATT.

Theo Dân trí