(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, bổ sung KCN Yên Lư với diện tích 377 ha tại các xã Yên Lư và Nham Sơn, huyện Yên Dũng; KCN Yên Sơn - Bắc Lũng 300 ha tại các xã Yên Sơn và Bắc Lũng, huyện Lục Nam; KCN Tân Hưng 105,3 ha tại các xã Tân Hưng, Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Mở rộng KCN Quang Châu thêm 90 ha; KCN Hòa Phú thêm 85 ha; KCN Việt Hàn thêm 148 ha.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện…