(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương bổ sung một số dự án điện gió vào Quy hoạch điện Quốc gia.
Việc bổ sung một số dự án điện gió vào quy hoạch điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (ảnh: Internet)

Việc bổ sung một số dự án điện gió vào quy hoạch điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (ảnh: Internet)

Việc Thủ tướng đồng ý chủ trương này là bởi thời gian qua, tiến độ đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn được quy hoạch với tiến độ đưa vào vận hành đến năm 2023 rất chậm nên hệ thống điện quốc gia dự kiến đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất lớn nếu không có các giải pháp điều hành phù hợp và kịp thời.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, cập nhật các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, đồng bộ nguồn và lưới điện, hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng “xin - cho” các dự án.

Bộ Công Thương khẩn trương xử lý kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió của các địa phương đã gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Quốc hội để rà soát, xem xét bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện theo quy định đối với các dự án điện gió phù hợp ở những địa phương có tiềm năng và thuận lợi phát triển điện gió, có khả năng giải tỏa công suất nhưng hiện có ít dự án và có thể triển khai thực hiện nhanh bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.

Bộ phải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý các kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về các vấn đề có tính cấp bách về phát triển năng lượng và bổ sung quy hoạch điện gió của các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, Bộ phải đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2020 để xem xét, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở quản lý chủ động quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Cùng với đó, Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về đề nghị kéo dài cơ chế giá cố định đối với các dự án điện gió theo chỉ đạo tại Văn bản số 3913/VPCP - CN ngày 19/5/2020 của Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp cùng các địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng các dự án điện gió theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết vướng mắc đối với các dự án đã được quy hoạch để sớm đưa vào vận hành, bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.