(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa bổ sung 2 khu vực được đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường Suối Tân (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm); cát sông Suối Dầu (đoạn xã Suối Hiệp, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh).

Tỉnh yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thực hiện các thủ tục đấu giá theo đúng quy định. Phiên đấu giá chỉ tiến hành khi ít nhất có 2 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.