BĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Kế hoạch bổ sung vốn ODA năm 2015 và Danh mục dự án sử dụng vốn ODA để giao cho các bộ, ngành, địa phương mức vốn cụ thể cho từng dự án.
Bổ sung 2.206.645 triệu đồng vốn ODA năm 2015. Ảnh Internet

Bổ sung 2.206.645 triệu đồng vốn ODA năm 2015. Ảnh Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu và mức vốn bố trí cho các dự án.

Việc giao vốn ODA bổ sung thực hiện theo nguyên tắc: chỉ bổ sung Danh mục dự án ODA thuộc đối tượng cấp phát từ ngân sách trung ương và có nguồn vốn cấp của nhà tài trợ chưa giải ngân. Trong đó, đối với dự án chuyển tiếp phải bảo đảm đã được Thủ tướng giao kế hoạch các năm trước nhưng chưa giải ngân hết số vốn cam kết của nhà tài trợ.

Đối với dự án khởi công mới chỉ bổ sung Danh mục và kế hoạch năm 2015 cho dự án đã ký kết Hiệp định với nhà tài trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư. Không bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 cho dự án chưa ký kết Hiệp định hoặc chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt; không thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách trung ương.

Kế hoạch bổ sung vốn ODA năm 2015 là 2.206.645 triệu đồng. Số vốn này được dành cho 8 bộ ngành và 15 địa phương, gồm Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ được bổ sung 969.449 triệu đồng. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lai Châu, Hải Phòng, Hà Tĩnh, TP.HCM, Bình Dương, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau được bổ sung 1.237.196 triệu đồng.