(BĐT) - Ngày 2/7/2019, Bộ GTVT tổ chức lễ khai trương đưa bộ phận một cửa tại cơ quan Bộ này vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT áp dụng hoạt động một cửa tại cơ quan Bộ. 
Bộ phận 1 cửa của Bộ GTVT hoạt động từ ngày 2/7/2019

Theo Bộ GTVT, mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay. Theo đó, người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu, thủ tục hành chính phải được công khai minh bạch ở văn phòng một cửa của Bộ GTVT, các cơ quan đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu tinh gọn trình tự, thủ tục, hồ sơ.