Ngày 28/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) vừa tổ chức phiên bán đấu giá 23.719.600 cổ phần của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã VLC).
Phiên đấu giá vừa diễn ra hôm 28/4

Phiên đấu giá vừa diễn ra hôm 28/4

Kết quả 118 nhà đầu tư trúng giá mua toàn bộ 23.719.600 cổ phần, mức giá thành công bình quân  là 16.636 đồng/cổ phần, cao hơn so với giá khởi điểm 2.436 đồng/cổ phần. Số tiền thu về tương ứng đạt gần 400 tỷ đồng.

Sau khi cổ phần hóa, vốn điều lệ của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam là 631,01 tỷ đồng, tương đương lượng cổ phần phát hành lần đầu là 63,1 triệu cổ phần.

Toàn bộ 63,1 triệu cổ phiếu VLC của Vilico chính thức được giao dịch trên UPCoM từ 6/10/2015 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.800 đồng/cổ phần.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn là cổ đông lớn nhất của Vilico, nắm giữ 77,59% vốn cổ phần của công ty tương ứng 48,96 triệu cổ phần. Số cổ phần Bộ đăng ký thoái vốn qua Sở GDCK Hà Nội chiếm 37,59% vốn điều lệ.

Vilico hiện sở hữu 2 công ty con là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (sở hữu 51% cổ phần) và CTCP Chăn nuôi Miền Trung (sở hữu 91,03% cổ phần) đồng thời có 15 công ty liên kết với tỷ lệ nắm quyền biểu quyết từ 22% đến 40%.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015,  lợi nhuận gộp từ hoạt động cốt lõi của Tổng Công ty như chăn nuôi và hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ liên quan đến hoạt động chăn nuôi tăng so với năm trước, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 200,2 tỷ đồng tăng 39% so với năm 2014.

Theo Đầu tư